Stri Vashikaran mantra

|

Stri Vashikaran mantra: “Allah bich hatheli ke muhmammad bich kapar,Uska maan mohini jagat mohe sansar | Moh kare jo moh mar use bhaye pot war dar | Jo na jane mohamad pagmber ki aan | Us par muhmmad mera rasulilah.” Stri Vashikaran mantra Vidhi: Vidhi:Purush jis ladki ya stri ko mohit karna chahta hai us
Read More